Professionaliseringstraject voor hr-adviseurs
(train-de-traineropleiding duurzame inzetbaarheid)

Lekker werken, nu en straks, vraagt om vitale, vakbekwame en veranderbereide (lees: duurzaam inzetbare) mensen. Wil jij het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid op gang brengen binnen jouw woningcorporatie, zodat mensen bewust worden van het belang van vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen, en ermee aan de slag kunnen? Volg dan de train-de-traineropleiding Duurzame Inzetbaarheid.

Dit hr-professionaliseringstraject biedt Factor Vijf aan, aan ervaren hr-adviseurs van woningcorporaties. Dit doet ze in opdracht van FLOW.

Wat biedt dit hr-professionaliseringstraject?

Hr-adviseurs kunnen zich via deze train-de-traineropleiding verder ontwikkelen tot strategische gesprekspartners op het thema duurzame inzetbaarheid. Je leert – via de overdracht van kennis, vaardigheden en procesbegeleidingstechnieken – om mensen binnen jouw woningcorporatie te inspireren op dit thema.

Na afloop van het professionaliseringstraject weet je hoe je duurzame inzetbaarheid op de strategische agenda van jouw woningcorporatie kunt zetten. Ook heb je concrete handvatten om medewerkers meer eigen regie te laten nemen over en stappen te laten zetten in hun loopbaan. In de train-de-traineropleiding komt bovendien aan bod hoe je kunt omgaan met angst en weerstand bij mensen om in beweging te komen.

Door het volgen van de train-de-traineropleiding ben je straks nog beter in staat om geloofwaardige hulp te bieden aan jouw organisatie bij de ontwikkeling en uitvoering van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid. Ook weet je hoe jij vanuit jouw rol kunt bijdragen aan de empowerment van medewerkers.

Hoe ziet het professionaliseringstraject eruit?

In twee dagen en een terugkommiddag leer je groepsgewijs het waarom, hoe en wat van duurzame inzetbaarheid. Inclusief interactieve werkvormen die leidinggevenden en medewerkers helpen om aan de slag te gaan met hun eigen en/of andermans duurzame inzetbaarheid. Het programma, op hoofdlijnen, vind je hieronder. Dit programma wordt per groep op maat gemaakt, op basis van de leerwensen en -behoeften van de deelnemers. Jouw individuele wensen en behoeften, en die van jouw woningcorporatie, bespreek je met de trainer tijdens een persoonlijk (telefonisch) intakegesprek.

Tijdens het professionaliseringstraject gaat iedere deelnemer aan de slag met de eigen leervragen en met casuïstiek uit de eigen werkpraktijk. Zo kun je algemene kennis over duurzame inzetbaarheid direct koppelen aan concrete DI-gerelateerde vraagstukken binnen jouw woningcorporatie.

Programma op hoofdlijnen

Individueel startgesprek met trainer

 • Bespreken leerdoelen en werkcontext met de trainer

Trainingsdag 1

 • Overdracht laatste stand van kennis over duurzame inzetbaarheid (DI)
 • Zelf een presentatie leren geven over DI
 • Verkennen van de business case (kosten en baten) van DI
 • Omgaan met weerstand
 • Spelen Dialoogkaart ‘In vijf stappen naar Duurzaam Inzetbare Mensen’
 • Formuleren van persoonlijke acties ter stimulering van DI binnen de eigen corporatie

Trainingsdag 2

 • Terugblik op persoonlijke acties sinds dag 1
 • Intervisie over de rol van de hr-professional bij DI
 • Overdracht van diverse methodieken en werkvormen om DI bespreekbaar te maken binnen de eigen woningcorporatie, dan wel om er concreet mee aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan: lunchwandelvragen, durf-te-vragen-methodiek, open-spacebijeenkomsten, dialoogtafels, koerskaarten en dergelijke
 • Aanscherpen van persoonlijke acties ter stimulering van DI binnen de eigen corporatie

Terugkommiddag: bespreken voortgang in leerdoelen

 • Reflecteren op eigen leer- en ontwikkelproces, en dat wat er binnen de eigen woningcorporatie in DI op gang is gekomen of gewenst is
 • Persoonlijke feedback van de trainer op voortgang
 • Evaluatie van het professionaliseringstraject
 • Inventariseren van aanvullende leerwensen en -behoeften
 • Uitreiken Certificaat van Deelname

Tijdlijnen

FLOW biedt de opleiding in de periode april-juli 2018 drie keer aan. De data zijn:

Editie 1

Dag 1: dinsdag 8 mei (Hilversum)

Dag 2: maandag 4 juni (Amersfoort)

Dag 3: maandag 2 juli (terugkommiddag) (Amersfoort)

Editie 2

Dag 1: dinsdag 15 mei (Kaatsheuvel)

Dag 2: maandag 11 juni (Dongen)

Dag 3: dinsdag 3 juli (terugkommiddag) (Dongen)

Editie 3

Dag 1: dinsdag 22 mei (Meppel – onder voorbehoud)

Dag 2: maandag 18 juni (Meppel – onder voorbehoud)

Dag 3: woensdag 4 juli (terugkommiddag) (Meppel – onder voorbehoud)

Intake

Persoonlijke (telefonische) intakegesprekken vinden plaats in april.

Investering

FLOW betaalt het grootste gedeelte van de trainingskosten mede dankzij subsidie, mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds via het Agentschap SZW. FLOW vraagt een beperkte eigen bijdrage per deelnemer, namelijk 175 euro.

Meer weten?

Heb je een vraag over je aanmelding of de training? Neem dan contact op met Patricia Willemsen, programmamanager FLOW, telefoon (036) 540 23 04. Je kunt ook mailen. Of neem contact op met de hoofdtrainer van Factor Vijf, Jeske Leeters, telefoon 06-54 22 01 25.

Aanmelden

Meld je nu aan voor de training