SONY DSC

Wie ben ik?
Betrokkenheid bij de leefbaarheid van wijken en buurten is een belangrijke drijfveer in mijn werk als gebiedsregisseur van woningbouwcorporatie Ymere. Nieuwsgierigheid, zoeken naar
verschillende invalshoeken in contacten met bewoners. Als coach benut ik mijn ervaring in organisatieprocessen. Ik ben dus vertrouwd met context. Ik kan daar kritisch naar kijken en heb inzicht in de invloed daarvan op het functioneren van mensen. Die ervaring heb ik opgedaan in leiding geven, in projecten aansturen en door managementtrainingen en training in beïnvloedingsstrategieën.

Mijn betrokkenheid ligt bij mensen die in onze samenleving minder kansen hebben. Ik wil me daarom bewust inzetten voor mensen die ook werken vanuit een maatschappelijke ‘drive’. Ik coach
daarom ook bij instellingen die veel met vrijwilligers werken, zoals Stichting Regenboog en Vluchtelingenwerk.

Mijn kracht als coach is dat ik niet snel oordeel en helder analyseer. Ruimte geven is daarin een kernwoord. Mensen voelen bij mij de ruimte om te zijn wie ze zijn. Vanuit deze open verstandhouding geef ik heldere feedback op wat ter sprake komt en wat ik zie.

Ik ben positief ingesteld en ben ervan overtuigd dat je je grenzen kunt verleggen door met lef en persoonlijke drive jezelf te ontplooien.

Voorbeelden van coachvragen die bij mij passen:
– Onderzoek naar persoonlijke inspiratie en overtuigingen;
– Verduidelijkende en onderzoekende en soms confronterende vragen: snap ik het goed dat …wat maakt dat je…?
– Verschillende werkvormen en opdrachten om praktisch te oefenen;
– Ik ga op zoek naar je persoonlijke opgave in relatie tot de opgave van de organisatie;
– Ik benoem emoties die ik zie: “nu zie ik je helemaal stralen” of, “dit doet je wel wat”
– Ik heb verbeeldingskracht en gebruik die beelden;
– Ik heb lef om in moeilijke situaties op te treden, ik nodig ook uit om de stap te zetten van denken naar doen;

In een korte cyclus van circa 5 gesprekken help ik een persoonlijke vraag te beantwoorden.