Missie
Medewerkers, leidinggevenden en teams coachen in het (her-)ontdekken en ontwikkelen van hun talenten zodat zij in hun kracht komen te staan en op hun eigen manier succesvol zijn. Mijn drijfveer is mensen te inspireren om te leven in plaats van te overleven.  Voor mij is het belangrijk dat de medewerker, leidinggevende of de teams in verbinding staan met zichzelf, zodat ze kunnen zien wat hun uniek maakt als medewerker, leidinggevende of als team. Dit doe ik door aandacht te besteden aan alle aspecten van wie jij als mens bent. Jouw overtuigingen, emoties, lichaamsbewustzijn en zingeving.

Visie
Iedereen beschikt over talenten en kwaliteiten die ze uniek maken. Door het effectief inzetten van de kwaliteiten en talenten van medewerkers neemt het werkplezier toe en versterkt het de organisatie.

Ambitie
Mijn ambitie als coach is medewerkers, leidinggevenden en teams op een inspirerende manier coachen het beste uit zichzelf en de organisatie te halen. Mijn uitgangspunt hierbij is dat de medewerkers en teams alle antwoorden hebben en de mogelijkheid om in verbinding met zichzelf te staan en anderen waardoor ze in staat zijn de mooiste resultaten te halen. Iedere medewerker, leidinggevende en team is uniek.

Ik ben breed inzetbaar maar richt mij vooral op twee werkgebieden:

  1. Persoonlijke coaching: wie ben ik, wat wil ik echt, persoonlijke effectiviteit, hoe sta ik in mijn kracht, communiceren gericht op het resultaat dat je wilt bereiken.
  2. Team coaching: vorming van een team op het gebied van samenwerken en (onderlinge) communicatie.

Wat ik inzet om dit te bereiken is:

  • Mijn opleiding. Ik heb de deskundigheid en vaardigheid je te helpen komen tot de kern van wie je bent en waar je voor staat, zodat je kan groeien op de manier die jij wenst en de resultaten en inzichten te krijgen, die je nodig hebt je doel (en) te behalen.
  • Ik ga er vanuit dat alle antwoorden in jou zitten. Mijn taak is jou te helpen die zichtbaar te maken en jou de structuur te bieden dit op een goeie manier te doen.
  • Door structuur te bieden help ik je de focus te houden op je te behalen doelen.
  • Ik zet mijn creativiteit en inventiviteit in om je inzichten te geven daar waar het nodig is.
  • Mijn vermogen te luisteren en ook te horen of te zien wat er niet gezegd wordt en dat te benoemen of terug te geven.
  • Ik bied je de ruimte en vrijheid er helemaal te mogen zijn. Je krijgt de persoonlijke aandacht waar je op dat moment behoefte aan hebt.